Hotline

0938.36.56.76

Hotline

(028)66.88.2468

Phần mềm hỗ trợ từ xa Photocopy thiên phúc
Photocopy Thiên Phúc
thuong hieu uy tin

BÁN MÁY PHOTOCOPY

BÁN MÁY PHOTOCOPY

Ricoh Aficio MP 2550B

In – Photocopy trắng đen – Không Scan
Tốc độ copy: 25 tờ/phút
Khổ giấy: A3 – A4 – A5
In qua mạng – đảo 2 mặt tự động

7,900,000 Chi tiết
BÁN MÁY PHOTOCOPY ricoh aficio mp 3350

Ricoh Aficio MP 3350B

In – Photocopy trắng đen – Không scan
Tốc độ copy: 33 tờ/phút
Khổ giấy: A3 – A4 – A5
In qua mạng – đảo 2 mặt tự động

8,000,000 Chi tiết
Ricoh Aficio MP 3350

Ricoh Aficio MP 3350

In – Photocopy trắng đen – Scan màu
Tốc độ copy: 33 tờ/phút
Khổ giấy: A3 – A4 – A5
In qua mạng – đảo 2 mặt tự động

8,500,000 Chi tiết
BÁN MÁY PHOTOCOPY ricoh aficio mp 3350

Ricoh Aficio MP 2851

In – Photocopy trắng đen – Scan màu
Tốc độ copy: 28 tờ/phút
Khổ giấy: A3 – A4 – A5
In qua mạng – đảo 2 mặt tự động

9,000,000 Chi tiết
BÁN MÁY PHOTOCOPY ricoh aficio mp 3350

Ricoh Aficio MP 3351

In – Photocopy trắng đen – Scan màu
Tốc độ copy: 33 tờ/phút
Khổ giấy: A3 – A4 – A5
In qua mạng – đảo 2 mặt tự động

9,500,000 Chi tiết
BÁN MÁY PHOTOCOPY

Toshiba E Studio 255

In – Photocopy trắng đen – Scan màu
Tốc độ copy: 25 tờ/phút
Khổ giấy: A3 – A4 – A5
In qua mạng – đảo 2 mặt tự động

9,500,000 Chi tiết
BÁN MÁY PHOTOCOPY TOSHIBA E STUDIO 282

Toshiba E Studio 282

Chức năng: In – Photocopy – Scan trắng đen
Tốc độ copy: 28 tờ/phút
Khổ giấy: A3 – A4 – A5
In qua mạng – đảo 2 mặt tự động

10,000,000 Chi tiết
BÁN MÁY PHOTOCOPY

Toshiba E Studio 305

In – Photocopy trắng đen – Scan màu
Tốc độ copy: 30 tờ/phút
Khổ giấy: A3 – A4 – A5
In qua mạng – đảo 2 mặt tự động

10,000,000 Chi tiết
Toshiba E Studio 256

Toshiba E Studio 256

In – Photocopy trắng đen – Scan màu
Tốc độ copy: 25 tờ/phút
Khổ giấy: A3 – A4 – A5
In qua mạng – đảo 2 mặt tự động

11,500,000 Chi tiết
Toshiba E Studio 256

Toshiba E Studio 306

In – Photocopy trắng đen – Scan màu
Tốc độ copy: 30 tờ/phút
Khổ giấy: A3 – A4 – A5
In qua mạng – đảo 2 mặt tự động

12,000,000 Chi tiết
RICOH AFICIO MP 4002

Ricoh Aficio MP 2352

In – Photocopy trắng đen – Scan màu
Tốc độ copy: 23 tờ/phút
Khổ giấy: A3 – A4 – A5
In qua mạng – đảo 2 mặt tự động

13,000,000 Chi tiết
RICOH AFICIO MP 4000

RICOH AFICIO MP 4000B

In – Photocopy trắng đen – Scan trắng đen
Tốc độ copy: 40 tờ/phút
Khổ giấy: A3 – A4 – A5
In qua mạng – đảo 2 mặt tự động

14,000,000 Chi tiết
RICOH AFICIO MP 4002

Ricoh Aficio MP 2852

In – Photocopy trắng đen – Scan màu
Tốc độ copy: 28 tờ/phút
Khổ giấy: A3 – A4 – A5
In qua mạng – đảo 2 mặt tự động

14,000,000 Chi tiết
RICOH AFICIO MP 5000

Ricoh Aficio MP 5000B

In – Photocopy trắng đen – Scan trắng đen
Tốc độ copy: 50 tờ/phút
Khổ giấy: A3 – A4 – A5
In qua mạng – đảo 2 mặt tự động

14,500,000 Chi tiết
RICOH AFICIO MP 4000

Ricoh Aficio MP 4000

In – Photocopy trắng đen – Scan màu
Tốc độ copy: 40 tờ/phút
Khổ giấy: A3 – A4 – A5
In qua mạng – đảo 2 mặt tự động

14,500,000 Chi tiết
BÁN MÁY PHOTOCOPY

Ricoh Aficio MP 4001

In – Photocopy trắng đen – Scan màu
Tốc độ copy: 40 tờ/phút
Khổ giấy: A3 – A4 – A5
In qua mạng – đảo 2 mặt tự động

15,000,000 Chi tiết
RICOH AFICIO MP 5000

Ricoh Aficio MP 5000

In – Photocopy trắng đen – Scan màu
Tốc độ copy: 50 tờ/phút
Khổ giấy: A3 – A4 – A5
In qua mạng – đảo 2 mặt tự động

15,000,000 Chi tiết
RICOH AFICIO MP 4002

Ricoh Aficio MP 3352

In – Photocopy trắng đen – Scan màu
Tốc độ copy: 33 tờ/phút
Khổ giấy: A3 – A4 – A5
In qua mạng – đảo 2 mặt tự động

15,000,000 Chi tiết
BÁN MÁY PHOTOCOPY

Ricoh Aficio MP 5001

In – Photocopy trắng đen – Scan màu
Tốc độ copy: 50 tờ/phút
Khổ giấy: A3 – A4 – A5
In qua mạng – đảo 2 mặt tự động

16,000,000 Chi tiết
may-photocopy-ricoh-aficio-mp-4002-5002

Ricoh Aficio MP 4002

In – Photocopy trắng đen – Scan màu
Tốc độ copy: 40 tờ/phút
Khổ giấy: A3 – A4 – A5
In qua mạng – đảo 2 mặt tự động

21,000,000 Chi tiết
may-photocopy-ricoh-aficio-mp-4002-5002

Ricoh Aficio MP 5002

In – Photocopy trắng đen – Scan màu
Tốc độ copy: 50 tờ/phút
Khổ giấy: A3 – A4 – A5
In qua mạng – đảo 2 mặt tự động

21,500,000 Chi tiết
toshiba e studio 556 thienphuc.vn

Toshiba E Studio 556

In – Photocopy trắng đen – Scan màu
Tốc độ copy: 55 tờ/phút
Khổ giấy: A3 – A4 – A5
In qua mạng – đảo 2 mặt tự động

27,000,000 Chi tiết
toshiba e studio 556 thienphuc.vn

Toshiba E Studio 656

In – Photocopy trắng đen – Scan màu
Tốc độ copy: 65 tờ/phút
Khổ giấy: A3 – A4 – A5
In qua mạng – đảo 2 mặt tự động

28,000,000 Chi tiết
ricoh-mp-6001-thienphuc

Ricoh Aficio MP 6001

In – Photocopy trắng đen – Scan màu
Tốc độ copy: 60 tờ/phút
Khổ giấy: A3 – A4 – A5
In qua mạng – đảo 2 mặt tự động

42,000,000 Chi tiết
Bán máy photocopy TOSHIBA RICOH tại TPHCM
quà tặng khi mua máy photocopy lý do chọn sản phẩm máy photocopy của thiên phúc cảm nhận khách hàng