503 Services – Máy Photocopy Ricoh Không Vào Web

503 Services – Máy Photocopy Ricoh không truy cập

Web Monitor Image

503 Services là một loại lỗi trên thiết bị báo rằng dịch vụ Web trên thiết bị đó không sẵn sàng, không có sẵn hay thuật ngữ gọi là Unvailabe. Đối với máy photocopy Ricoh hoặc Toshiba, một số kỹ thuật sẽ nghĩ ngay đến vấn đề Board mạng do máy tính thì vẫn Ping được, vẫn kết nối in được nhưng lại không thể truy cập vào Web Image Monitor để cấu hình các chức năng như User Code, Scan Email, Scan Folder tuy nhiên chưa hẳn đã thế.

Nhiều bạn đã sử dụng tới chức năng Reset Firmware hoặc Reset Cấu hình mặc định trên máy photocopy Ricoh tuy nhiên vẫn thất bại. Lý do là bởi vì chức năng Web đã bị tắt trên Board mạng. Để sử có thể truy cập vào Web các bạn làm như sau:

  • Bấm nút Clear Mode màu vàng 3 lần.
  • Bấm số 107 rồi đè giữ nút Clear Stop màu đỏ.
  • Xuất hiện màn hình SP Mode.
  • Chọn System SP
  • Chọn Tab Mode
  • Chọn số 5, nó sẽ sổ ra một danh sách.
  • Kiếm mục Web, giá trị của nó đang là số 0, mình thay đổi về 1.

503 services ricoh photocopy

——PHOTOCOPY THIÊN PHÚCBán máy photocopythuê máy photocopy ———-