user code photocopy ricoh

TẠO USER CODE QUẢN LÝ IN PHOTOCOPY RICOH

TẠO USER CODE QUẢN LÝ IN PHOTOCOPY RICOH

TẠO USER CODE QUẢN LÝ IN PHOTOCOPY RICOH Hướng dẫn tạo user code quản lý in - photocopy trên máy photocopy Ricoh. Mỗi người dùng khi in, photocopy hoặc scan đều phải có một code, một mật mã riêng mới sử dụng được. Điều này giúp nhà quản lý quản lý được số lượng bản chụp sử dụng hàng tháng của người dùng, phòng ban khi thuê máy photocopy. (more…)
Đọc thêm